Az Amerikai Egyesült Államokban nőttem fel, Virginia államban, Washington DC-től nem messze. Az Evangelikus egyházban kereszteltek meg, és családommal minden héten eljártunk a templomba. Hat éves voltam, amikor a szívem Isten és az Ő Fia, Jézus Krisztus felé fordult. Konkrétan emlékszem egy alkalomra, amikor azért imádkoztam, hogy Isten bocsássa meg nekem mindazt, amit rosszul tettem – rossz cselekedeteimet, rossz gondolataimat és helytelen vágyaimat. Miután imádkoztam, úgy éreztem, megtisztult a szívem. Komoly változásokat tapasztaltam az életemben. Fiatal korom ellenére haragos természetű voltam, és könnyen ki lehetett hozni a sodromból. Ám amikor Isten felé fordultam, mindez megváltozott, s attól fogva sokkal nyugodtabb és békésebb lettem. Ez a családommal való kapcsolatomra is pozitívan és jótékonyan hatott.

Középiskolás éveim alatt eltávolodtam Jézustól, és saját, önző vágyaim kielégítésére törekedtem. Az énközpontúság és a büszkeség motivált, és igyekeztem elkerülni, hogy bárki is megsértsen. Megkeményedett a szívem, és mindig azt kerestem, ami nekem személy szerint a legjobb és a legelőnyösebb volt. Ám 19 éves koromban kezdtem ráébredni, hogy milyen önző és keményszívű ember vált belőlem, és sehogy sem voltam megelégedve az életemmel. Bár sok barátom volt, mégsem volt békességem. Ismét elővettem a bibliámat és attól fogva rendszeresen imádkoztam. Az Úr egyre jobban meglágyította a szívem, és az Igéből világos válaszokat kaptam azokra a kérdésekre, amelyekkel az életem célját és a jövőmet illetően vívódtam. Akárcsak hatéves koromban, újra Istenhez fordultam, hogy bocsásson meg nekem, és a lelkem ott mindjárt megelevenedett, a szívembe békesség költözött, az életem pedig megújult és megtisztult. Mivel mélyebb kapcsolatra vágytam Istennel, elkezdtem imádkozni a Szentlélek keresztségért. Miután elolvastam Dennis és Rita Bennett: A Szentlélek és te című könyvét, buzgó imádkozásba fogtam, hogy Isten Szentlelke engem is töltsön be jelenlétével, szeretetével és erejével. Miután ez bekövetkezett, elmélyült és bensőségesebb lett a kapcsolatom Istennel, ez pedig egészen új értelmet adott az életemnek. Arra ösztönzött, hogy Istennel egészséges kapcsolatban, mindenkor Jézus kereszthalálát és feltámadását szem előtt tartva éljem az életem.

Azóta a sorsfordító esemény óta Jézust követem, szeretem Istent és vágyom rá, hogy mások is rátaláljanak arra, amire én rátaláltam: őszinte és mély kapcsolatra az Atya Istennel. Az átéltek után erős késztetést éreztem, hogy teológiát tanuljak, lelkipásztorként szolgáljak, majd később misszionáriusként Magyarországra költözzek. Hálás vagyok az életemben végbement változásokért, s hogy megérthettem, milyen szeretettel és irgalommal fordul Isten az emberekhez – köztük hozzám is. 


I grew up in Virginia, USA near Washington DC. I was christened in the Lutheran Church a grew up attending church on a regular weekly basis with my family. When I was six years old my heart was very tenderly turned toward God and toward His Son Jesus Christ. I remember praying specifically for the forgiveness of many things that I had done wrong, for wrong actions, wrong thoughts, and wrong desires. After praying for forgiveness, my heart and life felt clean. I began to experience significant changes. Even at a young age, I had been angry and easily upset. When I turned my heart and my life to God all of this changed and I became much more calm and peaceful inside. This also affected my relationship with my family in a positive and helpful way.

In high school, I turned away from my relationship with Jesus and began pursuing my own self-centered desires. I was motivated by selfishness and pride and didn't want to be hurt by anyone. My heart became hardened and I only wanted to do what was best and advantageous for me personally. However, when I was 19 years old, I began to realize how selfish and hardened in my spirit I had become and I was not happy with my life. I had a lot of friends but I did not have peace in my heart. I began to read my Bible again and started to pray regularly. The Lord began to soften my heart and the verses of Scripture from the Bible began to clearly answer questions that I had struggled with regarding my life's purpose and future. As I did when I was six, I again turned to God to ask for forgiveness and immediately my spirit was refreshed, I had peace in my heart, and my life felt clean and new again. I desired an even deeper relationship with God and I began to pray for the Baptism of the Holy Spirit in my life. After I read the book "The Holy Spirit and You" written by Dennis and Rita Bennett, I began to earnestly pray for the Holy Spirit of God to fill me with His presence, His love, and His power. When this event took place in me I began to experience a deepness and intimacy in my relationship with God that completely changed my reason for living and motivated me to live in a healthy relationship with God based on Jesus' death on the cross and his resurrection from the dead.

Since that life-changing event, I have been following Jesus, loving God, and loving others so that they may experience what I have found: a genuine and deep relationship with God the Father. Out of this experience I felt compelled to study theology, to serve as a pastor, and then to serve as a missionary to Hungary. I am grateful for the changes in my life. I now understand God's deep and forgiving love for me and for others.